Loonbelasting en Sociale Zekerheid

"Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden"

Wanneer het op Loonbelasting en Sociale Zekerheid aankomt hebben de
meeste organisaties een kennislacune. Logisch, gezien het continue
veranderende ondoorzichtige web aan regels, heffingen en vrijstellingen.
Young Salary helpt u als geen ander duidelijk en kordaat door deze wirwar
van regels. Zo maken u en uw personeel optimaal gebruik van de geboden
mogelijkheden.

Young Salary is uw adviseur op het gebied van Loonbelasting en Sociale
Zekerheid. Voor zowel werkgever als werknemers. U schakelt Young
Salary in wanneer u vragen of ondersteuning nodig hebt op de volgende
gebieden:

• CAO en interne arbeidsvoorwaarden (cafetariastelsel)
• Premievrijstelling en ouderenkorting
• Levensloop en spaarregeling
• Ontslagvergoedingen (stamrecht)
• Subsidieregelingen
• ZW, de WW, de WIA en PEMBA
• Wet Verbetering Poortwachter
• Arbodienst (re-integratie)
• Alle overige zaken rond de sociale zekerheidswetten.
Wilt u weten wat Young Salary voor uw organisatie kan betekenen op het
gebied van Loonbelasting en Sociale Zekerheid?

Neem nu contact met ons op.

"Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden"

Onze disciplines

Financiële administratie
Salarisadministratie
Personeelsadministratie
Personeelsmanagement
Verzekeringen
Marketing
Tijdelijke vervanging
Copyright 2011 | Het Ondernemerskantoor B.V. | Algemene voorwaarden / Privacy beleid / Disclaimer
Created by Dutch Grafix